loader
1975

1975 – Zoon Guido Louis Ilsink start – 2e generatie

Met de komst van Guido Louis Ilsink kreeg de marketing nog meer aandacht. Door zijn handelsinzicht en reislust groeide het bedrijf nog harder. De tweede generatie van de familie Ilsink kwam aan het roer en ook bij hem zat innoveren in het bloed.

Na zijn komst in het bedrijf heeft Guido Luis Ilsink de marketing tot een van zijn taken gemaakt. Onder andere hierdoor is het bedrijf snel tot een spraakmakende en actieve handelskwekerij ontwikkeld. Het organiseren van excursies naar het bedrijf, het geven van product trainingen en studiedagen en het zorgen voor publiciteit rond verkregen onderscheidingen en prijzen zorgde ervoor dat iedereen inde branche het bedrijf kende. Met grote regelmaat zijn er nieuwe planten geïntroduceerd, die speciaal voor de gemeentelijke markt werden ontwikkeld. Hiervoor is toen de term ‘functioneel groen’ bedacht. Deze term is nu een begrip in de groenwereld.

Een bloeiend bedrijf

Het bedrijf had eind 1999 een zakelijke relatie met meer dan 350 gemeentelijke pensioendiensten, architecten, en andere functionarissen voor ruimtelijke ordening. Dit geeft aan hoe succesvol alle acties waren. In 1951, bij het aantreden van Louis Ilsink, was dat aantal 32. Door de vele goede contacten die Groenewegen en de Ilsinks in de loop der jaren in talkrijke steden hebben opgebouwd, waren zij gemakkelijk vroegtijdig geïnformeerd omtrent plannen voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en stadsvernieuwing. Het bedrijf kon daar dan tijdig op inhaken en maatregelen treffen, zodat in de daaruit voortvloeiende behoefte aan nieuwe planten, struiken of bomen kon worden voorzien.

START YOUR PROJECT HERE
PROJECT ADVICE