loader
2006

2006 – Mobilane’s eerste groene gevel Monaco

In 2002 werd Mobilane gevraagd om deel te nemen aan de Floriade voor het thema ‘De Groene Stad’. In een cultuurlandschap, een weidelandschap, een boslandschap en een waterlandschap werden verschillende typen woningen met tuinen geplaatst. Hier werd getoond hoe groen in een stedelijke omgeving geïntegreerd kan worden. Het verzoek was om een gestapelde expositieruimte te verweven met het groen en de (openbare) ruimte door het volledig aan te kleden met Kant & Klaar Hagen. Dit was nieuw voor Mobilane maar ze besloten de uitdaging aan te gaan. Het team zette toen provisorisch enkele aluminium bakken neer waar de Kant & Klaar Hagen in geplaatst werden en van water konden worden voorzien. Om het gebouw volledig te vergroenen, werden twee lagen van 2 meter hagen op elkaar geplaatst.

Eerste groene wand in Monaco

Enkele jaren na dit succesvolle project op de Floriade, werd Mobilane benaderd door een buitenlandse architect. Hij herinnerde zich het project op de Floriade en nu had hij een opdracht voor het vergroenen van een parkeergarage in Monaco. Mobilane nam een jaar de tijd om het systeem door te ontwikkelen en te testen voordat het naar Monaco kon. De hagen werden in bakken geplaatst en voorzien van een irrigatiesysteem. Dit geheel werd aan de lampen van de parkeergarage geschroefd.
De installatie ging niet zonder slag of stoot. De vrachtwagens mochten niet zomaar rijden in het centrum. Een teamlid van Mobilane stond de vrachtwagens daarom bij de grens op te wachten om ze te instrueren. Het team moest met een enorme tijdsdruk werken omdat de Formula 1 Race het weekend plaats zou vinden. Het was de vrachtwagens enkel toegestaan tussen 08.00 uur en 8.30 uur te rijden en ze moesten zich door allerlei kleine straatjes door de binnenstad van Monaco manoeuvreren. Tevens was de Avenue Princesse Grace speciaal afgezet om de vracht erdoor te kunnen laten. Uiteindelijk is het project succesvol afgerond.
Vanaf dat moment is het systeem steeds doorontwikkeld. Hieruit is Wall Planter ontstaan als het officiële 2e product van Mobilane. Monaco is een goede referentie geweest waaruit meer buitenlandse vergroeningsprojecten voortkwamen.

START YOUR PROJECT HERE
PROJECT ADVICE