loader
1998

1998 – Vanaf het begin duurzaam en milieubewust

In de jaren ’60 en ’70 kwam de aandacht voor kwetsbaarheid van het milieu sterk naar voren. In allerlei publicaties in binnen- en buitenland werd aangedrongen op grote zorgvuldigheid bij het omgaan met de natuur en het milieu. Het begrip ‘ecologisch’ groenbeheer deed zijn intrede. Dit bracht de behoefte mee aan nieuwe inrichting van de plantsoenen en nieuwe producten. De kwekerij heeft tijdig kunnen anticiperen op deze koerswijziging en het groenbeheer. Er is toen een nieuw assortiment aan heersters geïntroduceerd. Een voorbeeld hiervan is de wilde hondsdraf, toen bleek dat deze plant paste in ecologisch groenbeheer.

ISO Certificaat

In 1998 ontving het bedrijf het ISO 14001 Certificaat, International Organization Standardization. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde standaard met daarin de eisen voor een milieumanagementsysteem. Het certificaat toont aan dat een organisatie maatregelen onderneemt en ondernomen heeft om de milieurisico’s te beperken. Tijdens het ISO 14001 certificeringsproces ontwikkelt een bedrijf een milieumanagementsysteem. Hierin staat beschreven hoe het bedrijf rekening houdt met de milieurisico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen en hoe deze risico’s beperkt en -indien mogelijk- voorkomen kunnen worden.

 

Introductie ‘cocopot’

Na jaren van niet-afbreekbare plastic zakken en potten voor de planten, werd de cocospot in 1998 geïntroduceerd. De geheel uit organisch materiaal samengestelde cocopot kwam na een ontwikkelingstraject van ongeveer 20 jaar in productie en kon in de boomkwekerij in gebruik worden genomen. Deze was afbreekbaar en milieuvriendelijk.
Darthuizer Groep was een van de eerste die de niet-afbreekbare plastic zakken en potten inruilde voor afbreekbare cocospotten. Dit geeft het innovatieve karakter van het bedrijf weer. De visie om van de wereld een groenere plek maken voor een duurzame toekomst, kwam hierdoor ook nog meer tot uiting.
De pot was echter een dubbeltje (10 guldencent) duurder dan de plastic potten en hoewel duurzaamheid toen net meer aandacht begon te krijgen was Nederland nog niet zover. De geheel uit organisch materiaal samengestelde cocopot kwam na een ontwikkelingstraject van ongeveer 20 jaar in productie en kon in de boomkwekerij in gebruik worden genomen.

Lees hier meer over duurzaamheid anno nu.

START YOUR PROJECT HERE
PROJECT ADVICE