loader
1953

1953 – Fundering huidige bedrijfsfilosofie

Met de komst van Louis Ilsink begon een geheel nieuwe fase in de ontwikkeling van de Darthuizer Boomkwekerijen. Het bedrijf groeide in korte tijd opmerkelijk snel in zowel kwaliteit als kwantiteit. Dit was te danken aan de bedrijfsfilosofie, die die vandaag de dag verder doorontwikkeld is maar nog altijd de fundering van elk besluit en elke actie vormt.

De drie belangrijkste beleidselementen van de bedrijfsfilosofie waren:

  1. Het steeds vernieuwen van methoden van kweken en daardoor door het brengen van nieuwe of vernieuwde producten
  2. Het steeds efficiënter gaan werken met gebruikmaking van de nieuwste apparatuur en machines
  3. Het kweken van de vraag naar nieuwe producten va het bedrijf, alsmede het inspelen op zich manifesterende trends in de samenleving

De drie beleidselementen zijn nog steeds terug te vinden in drie van de vier huidige kernwaarden: Kwaliteit, Innovatie en Passie voor groen. De vierde; Duurzaamheid, kreeg wat later vorm.

Mobilane Our Heritage 1953

Versnelling en verbetering productieproces

Indertijd werden de planten met de hand in de grond gezet. Er werd een lijn gespannen waarnaast de stekjes moesten worden gepland. Ilsink liep dagelijks rond over het erf om te kijken hoe alles verliep. Toen hij eens in de middag bij een stekveld kwam waar de lijn schuin gespannen was en de plantjes dus niet recht stonden, diende men alles eruit te halen en opnieuw te beginnen. Alles moest perfect en strak zijn op de kwekerij.

Het eerste jaar werden stekken weggestoken onder glas in de koude bak. Het jaar erop werden gewortelde stekken opgepot in zeer kleine stenen potjes, welke vervolgens werden uitgezet in de ‘potbak’. Daarin moesten zij overwinteren. In het volgende jaar werden de plantjes uit de stenen potjes geklopt en over het veld uitgeplant. Bij nachtvorst in het voorjaar, als de plantjes soms al uitliepen, moest vaak gesproeid worden tegen vorstschade. Dit sproeien diende volgehouden te worden tot de temperatuur boven nul was gekomen. Dit alles was erg arbeidsintensief en daarnaast beschadigden veel jonge wortels bij de ompot-actie, waardoor de planten eerst 4 tot 6 weken stil stonden in groei.

De vorstvrije kas doet zijn intrede

De Darthuizer Boomkwekerij was de eerste boomkwekerij met een vorstvrije kas. Dit scheelde werk en de planten werden er sterker door. Zo moest er voorheen in de koude bak met plat glas de vele honderden ramen enkele malen per week gecontroleerd worden op droogte of ziekte. Dit was met de vorstvrije kas niet meer nodig. Ook het feit dat vanaf nu de regeling van de temperatuur en luchtvochtigheid volledig geautomatiseerd is, maakte dat er een grote arbeidsbesparing kon worden bereikt. Daarnaast konden de planten in de vorstvrije kas overwinteren, waardoor ze in het voorjaar gezond en sterk konden worden opgepot en er minder planten sneuvelden. Ook de introductie van de plantmachine, waardoor het stekken niet langer met de hand hoefde te gebeuren, de oppotmachine, de mestverspreider en de spitmachine, kon er meer geproduceerd worden en groeide het bedrijf aanzienlijk.

Mobilane Our Heritage 1953 machines

Eerste vormen van PR (1960)

Er werden jaarlijks excursies naar het bedrijf georganiseerd, evenals rondleidingen, demonstraties en toelichtingen van producten. Ook begon Louis Ilsink met het houden van voordrachten in het land voor vakgenoten en/of gemeentebestuurders. In de vakpers werd over nieuwe producten en methoden gepubliceerd. Ook werden er gemeentedagen op de kwekerij georganiseerd. Er kwamen zo’n 100 tot 150 gemeenten per jaar met architecten. Louis Ilsink had een prachtige collectietuin waar alle planten en heesters tentoongesteld werden. Men bestelde dan heesters en rozenstruiken voor grote stukken grond en stroken openbaar groen in gemeenten.

 

Mobilane Heritage 1953 nr 3

START YOUR PROJECT HERE
PROJECT ADVICE