Werklandschappen van de toekomst: Groene bedrijventerreinen met subsidie

29 juni 2023

Een groene omgeving draagt onder andere bij aan biodiversiteit, het tegengaan van urban heating en het welzijn en de gezondheid van werknemers. Desondanks bestaan huidige bedrijventerreinen, waar dagelijks veel mensen werken, nauwelijks uit groen. De dringende maatschappelijke en economische uitdagingen met betrekking tot klimaatadaptatie, het herstellen van de biodiversiteit, de overgang naar duurzame energie, het nieuwe werken en wonen en circulariteit vereisen een nieuw perspectief. Vanuit de overheid wordt er subsidie beschikbaar gesteld die partijen kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat bedrijventerreinen groene, gezonde, energiezuinige én klimaatbestendige werkomgevingen worden.

Veel winst te behalen

Nederland telt zo’n 3.800 bedrijventerreinen, met een gezamenlijke omvang van ca. 100.000 hectare. Daarvan bestaat nu nog slechts 1 procent uit ‘groen’ of ‘blauw’ (bomen, planten, gras, water) (1). De terreinen zijn niet klimaatbestendig. 87% van het oppervlak van bedrijventerreinen is kwetsbaar voor wateroverlast (2). In 2050 verwachten we een gemiddelde PET temperatuur (gevoelstemperatuur op een zomerse dag) van 40,8 graden Celsius op bedrijventerreinen (3). Uit onderzoek blijkt dat ca. 30% van alle werkenden in ons land op een bedrijventerrein werkt.

Subsidie in het kader van Werklandschappen van de toekomst

Overheidsbreed wordt nu ingezet op vergroening van bedrijventerreinen. Vanuit het Nationaal Groeifonds komt hiervoor 26,2 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidie valt onder het project ‘Werklandschappen van de toekomst’. Doel is om in de komende 9 jaar minimaal 1.000 bedrijventerreinen te vergroenen en verduurzamen, door ervoor te zorgen dat het groene, gezonde, energiezuinige en klimaatbestendige werklandschappen van de toekomst worden. Het programma start in 2023 waarbij in het eerste jaar ‘Green Deals’ ontwikkeld worden met 6 provincies. Vanaf 2024 worden innovaties op geselecteerde bedrijventerreinen getest.


Een gezonde werkplek en een beter milieu

De voordelen van groen op en rond de werkplek zijn legio. Een werknemer presteert beter in een aantrekkelijke en gezonde werkomgeving. Groen verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt de temperatuur. Daarnaast helpt een groen bedrijventerrein wateroverlast na stortbuien te verminderen. Struiken en bomen, groene gevels en groene daken dragen bij aan verkoeling van gebouwen en leveren zo energiebesparing op. Niet in de laatste plaats bevordert meer groen op bedrijventerreinen de biodiversiteit. De afgelopen 20 jaar zijn er veel producten van Mobilane toegepast in en op industrie- en bedrijventerreinen. De High Tech Campus in Eindhoven en Schiphol Trade Park zijn hier goede voorbeelden van. Hier volgt verder in de tekst meer over.

Mobilane Kant & Klaar Haag voor natuurlijke omheining

Een Kant & Klaar Haag biedt direct de voordelen van een volwassen, volle en natuurlijke erfafscheiding. Projecten waar Kant & Klaar Hagen gerealiseerd zijn ter vergroening van het bedrijventerrein zijn onder andere te vinden bij een kalfsvleesproducent in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier zijn meer dan honderd voorgekweekte Mobilane Kant & Klaar Hagen van 3 meter hoog geplaatst. Daarnaast is het terrein afgezet met vijfenvijftig hagen van 2,2 meter hoog en vijftig hagen van 2 meter hoog. Ook zijn de Kant & Klaar Hagen hier gebruikt als afbakening van een fietsenstalling. The Wall in Utrecht is een mooi voorbeeld van het gebruik van natuurlijk groen in de openbare ruimte. De overdekte winkelstrip heeft een groene aankleding gekregen door middel van 132 hagen van 1 meter hoog. Ook Vermeulen Groep in Hazerswoude heeft 180 meter Kant & Klaar Haag als erfafscheiding laten plaatsen om een groen bedrijven terrein te creëren en de grijze wand aan het zicht te onttrekken.

Fijnstof afvang door Hedera hagen

Per m2 vangt een Kant & Klaar Haag Hedera helix Woerner ongeveer 6 gram fijnstof per jaar af, volgens de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners. De concentratie van fijnstof is direct boven en naast de weg het hoogst. Vooral het lokale verkeer is de bron van fijnstof langs wegen. Het betreft niet alleen de uitlaatgassen, maar ook slijtage van remmen en banden. Fijnstof wordt door de Kant & Klaar Haag Hedera helix woerner op de buitenkant van de bladeren vastgelegd. (Bron: VHG)

MobiRoof ECO voor groene daken

Groene daken zijn ook een geweldig middel om meer groen aan te brengen in de omgeving. Die ruimte is er immers toch. Bij een high tech campus in de buurt van Eindhoven heeft men het dak van de fietsenstalling voorzien van bijna 500 vierkante meter sedumcassettes. De cassettes zijn geproduceerd van een uit afval herwonnen grondstof. Ze zijn volledig recyclebaar en hiermee circulair. Bij BMW zijn ze tevens met vergroening bezig, ook daar zijn verschillende groene daken toegepast. Het pand bij het TT circuit in Assen is zelfs voorzien van groene daken met zowel sedum beplanting als wilde bloemen en kruiden.

MobiPanel voor groene gevels

De MobiPanel groene gevel is de nieuwste generatie verticaal groen van Mobilane. Met dit modulaire, lichtgewicht groensysteem krijgen vlakke en ronde gevels een duurzame, groene uitstraling. Op Schiphol Trade Park zijn verschillende bedrijfspanden voorzien van in totaal bijna 700 vierkante meter aan verticaal groen. In het MobiPanel systeem kan een veelheid aan plantsoorten worden toegepast, zodat voor alle klimatologische omstandigheden de optimale plantsamenstelling kan worden gekozen.

De opbrengst van groene bedrijventerreinen in kaart

Groen wordt nu vooral nog gezien als kostenpost. In de toekomst wordt de waarde van het groen met een speciaal Gebiedslabel Werklandschap inzichtelijk gemaakt. Groene aanbieders werken met langjarige contracten en rapporteren jaarlijks op de ‘opbrengsten’ van het groen: voor klimaatadaptatie, leefbaarheid/gezondheid, biodiversiteit en – op langere termijn – op vestigingsklimaat en vastgoedwaarde (Bron: IVN Natuureducatie). Het bijhouden van de verschillende insectensoorten in een bepaald gebied kan een erg doeltreffende manier zijn om het succes te meten van maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit.
De Mobilane DNA InsectScan is een innovatief en nuttig instrument om ecologische veranderingen bij te houden door gebruik te maken van de DNA sporen die insecten achter laten in hun omgeving (Environmental-DNA). In vergelijking met traditionele biodiversiteitsonderzoeken heeft de DNA InsectScan een eenvoudige bemonstering, een korte verwerkingstijd en een hoge nauwkeurigheid om verschillende insectensoorten te identificeren.

Groene bedrijventerreinen zijn belangrijk voor nu en de toekomst. De verschillende producten van Mobilane sluiten perfect aan bij deze Werklandschappen van de toekomst en worden al op meerdere locaties toegepast. Wil jij ook een groen bedrijventerrein? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

1 Mieke Naus, 2020. BT Magazine 02-2020. Groenblauwe gebieden zijn aangepast aan de effecten van het veranderende klimaat (hitte, droogte, wateroverlast) en versterken en verrijken de biodiversiteit; vaak d.m.v. hoogwaardig groen en waterbeheer.
2 Gebaseerd op data afkomstig van stresstests van riolering uit 2019. Overheden moesten voor 2019 met een stresstest kwetsbaarheden in beeld brengen, als onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie.
3 Onderzoek Kansen voor vergroenen bedrijventerreinen door o.a. Arcadis in opdracht van LNV