Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wij willen meehelpen aan een betere wereld. Daarom hebben we een aantal MVO doelen opgenomen in onze bedrijfsstrategieën, doelen en processen.

Groene energie

We werken met verschillende klimaatzones in onze kassen. Op deze manier verspillen we geen energie. De klimaat- zones voor de jonge planten worden verwarmd met energie uit een duurzame energiemix. Hiervoor zijn we partner van tuinbouwgebied NEXTgarden; een collectief energiecluster. Samen zetten we ons in voor een klimaatneutraal tuinbouwgebied. Wind- en zonne-energie, opslag van energie en de aansluiting van het gebied op het ambitieuze warmtenet zijn mooie initiatieven.

Circulair watersysteem

Voor het bewateren van onze planten maken we gebruik van het opgevangen regenwater uit een collectieve waterplas. Dit water gebruiken we voor ons gesloten teeltsysteem. Het teveel aan gietwater dat niet wordt opgenomen door de planten wordt hergebruikt. Dit herbruikbare water wordt gedesinfecteerd door een UV-filter om verspreiding van potentiële ziekten in de planten te voorkomen en opgeslagen in onze buitensilo. Door gebruik te maken van deze methodes verspillen we geen water en verkleinen we onze watervoetafdruk.

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen

In onze kas maken we gebruik van biologische bestrijding. Dit betekent dat schadelijke beestjes worden bestreden met hun natuurlijke vijanden. De middelen die we gebruiken zijn getest op veiligheid, effectiviteit en brengen geen schade aan het milieu.

Sociale werkplaats

Ondernemen met een maatschappelijke missie is een van onze doelen. Onze kas biedt daarom werkgelegenheid aan ruim 200 collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. De competenties van mensen worden hier centraal gesteld voor het vinden van een passende en zo regulier mogelijke werkplek.

Biodiversiteit

Al onze producten (outdoor) dragen bij aan de biodiversiteit in de omgeving. De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten planten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, bestuiving van planten, schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.

© Spot companion en tuinbouwgebied NEXTgarden

Duurzaamheids certificaten

Planetproof

De producten van Mobilane worden gekweekt door het moederbedrijf Darthuizer Groep. De productie werkt met het PlanetProof keurmerk. Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier.

Groenkeur

Darthuizer Productie is in het bezit van het Groenkeur certificaat Boomkwekerijproducten. Het certificaat stelt bovenwettelijke eisen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en stuurt op het bewaren van een natuurlijk evenwicht. Met het inkopen van producten met het Groenkeur logo weet een inkoper zich verzekerd van het feit dat hij voldoet aan het convenant Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

MVO Nederland

Samen met de Darthuizer Groep zijn we partner van MVO Nederland. Klimaatneutraliteit, de circulaire economie, inclusief ondernemen en eerlijke ketens zijn essentieel voor het blijven bestaan van ons bedrijf in de toekomst.

Dutch Green Building Council

Samen met andere leden zet Mobilane zich via de DGBG -onderdeel van de World Green Building Council - in om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken, waarin de volgende generaties ook comfortabel en gezond kunnen leven, wonen en werken.