PlantGuide

De Mobilane PlantGuide geeft een overzicht van geselecteerde plantsoorten die gebruikt worden voor de verschillende soorten Mobilane producten. Er zijn duizenden soorten planten op de wereld, deze zijn lang niet allemaal geschikt voor de verschillende soorten toepassingen. Elke plant heeft zijn eigen eigenschappen en voorkeur voor standplaats. Factoren waar rekening mee gehouden dient te worden bij de plantkeuze voor groene wanden en gevels zijn onder andere temperatuur, klimaatzones, zon, schaduw, grondsoort, vochtbehoefte en geveloriëntatie.

Neem voor advies of meer informatie contact op met Mobilane Technical Support.