DNA InsectScan

Mobilane introduceert in samenwerking met SGS Search de DNA InsectScan voor groene gevels. Een nieuwe en unieke wetenschappelijke manier om de effectiviteit van groene gevels op biodiversiteit te meten.

Maak biodiversiteit meetbaar: zicht op insectensoorten via E-DNA

Effectieve ecologische strategieën kunnen de diversiteit van (bloeiende) planten rondom gebouwen vergroten, waardoor een meer diverse insectenpopulatie wordt ondersteund. Vanwege hun geringe omvang behoren geleedpotigen zoals insecten echter tot de moeilijkst op te sporen en te volgen groep, hoewel zij de numeriek meest voorkomende soort op aarde zijn. Het bijhouden van de insectensoorten in een bepaald gebied en hun algemene karakterisering van de biodiversiteit kan een doeltreffende manier zijn om het succes te volgen van de bevordering van de cruciale ecosysteemdiensten die deze soorten leveren.
De DNA InsectScan is een innovatief en nuttig instrument om die veranderingen bij te houden door gebruik te maken van insecten-DNA (Environmental-DNA). In vergelijking met traditionele biodiversiteitsonderzoeken heeft de DNA InsectScan een eenvoudige bemonstering, een lage verwerkingstijd en de nauwkeurigheid om verschillende insectengemeenschappen te beoordelen.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?


Insectenpopulaties dalen in een alarmerend tempo. Verschillende studies melden verliezen van 40% (er
wordt gesproken in diverse onderzoeken zelfs gesproken over een verlies van 70 tot 80%) De situatie is zeer kritiek gezien insecten essentieel zijn voor het functioneren van ecosystemen. Insecten bestuiven bloemen en planten en zorgen zo mede voor de voortplanting van de flora. Ze zijn een voedselbron voor andere dieren zoals vogels, vissen en spinnen. Als er geen insecten meer op de planeet zijn, verliest de mens ook de planten en daarmee voedsel.

 

Hoe werkt het?

Omgevings-DNA (E-DNA) is het genetisch materiaal dat door een organisme in het milieu wordt afgegeven. De bronnen zijn talrijk en omvatten huid en haar, lichaamsafscheidingen, uitwerpselen, zaden en pollen. Met behulp van moleculaire technieken kan E-DNA worden gevangen om de recente aanwezigheid, relatieve omvang en verspreiding van een bepaalde soort of van hele gemeenschappen van insecten te bepalen.

Mobilane website InText image Biodiversity lab InsectenScan 2

Monsters voor E-DNA-analyse kunnen overal vandaan komen, maar voor onze InsectScan richten we ons op vegetatiemonsters van de groene gevels. Van de bladeren, bloemen en takken van de groene gevels worden tijdens een onderhoudsbeurt nauwkeurig monsters afgenomen en naar het laboratorium gestuurd. Hiermee kunnen we bepalen welke insectensoorten in dat gebied aanwezig zijn. De techniek is niet invasief en zeer gevoelig, waardoor bijna alle insectensoorten kunnen worden gedetecteerd, zelfs welke zeer klein of moeilijk visueel te identificeren zijn.
E-DNA heeft een revolutie teweeggebracht in ons vermogen om biodiversiteit te analyseren, tegen een fractie van de tijd die het kost om conventionele ecologische monitoring uit te voeren.

Waarom een DNA InsectScan voor groene gevels?

We weten dat planten en het substraat in groene gevels bijdragen aan de biodiversiteit. Maar wat is het echte positieve effect van groene gevels op insecten? Met de Mobilane DNA InsectScan is het mogelijk om het effect van groene gevels op biodiversiteit uit te drukken in aantallen en soorten. Een unieke manier om biodiversiteit op een eenvoudige manier wetenschappelijk te meten en in data te formuleren. Deze gegevens zijn transparant en kunnen worden gebruikt in jaarverslagen zoals ESG-rapportages en duurzaamheidsrapportages voor interne gebruikers en stakeholders. De DNA InsectScan voor groene gevels kan tevens bijdragen aan duurzaamheidscertificaten zoals BREEAM-certificering.

Meer over biodiversiteit in groene gevels

Groene gevels kunnen op verschillende manieren een bijdrage aan de de biodiversiteit leveren. De veschillende soorten planten met ieder een eigen bloeiseizoen trekken naast diverste insecten zoals bijen en vlinders ook vogels aan. Een groene wand buiten dient niet alleen als voedsel, maar biedt ook broed- en nestelgelegenheid. Vogels kunnen in het systeem nestelen maar kunnen ook geholpen worden door het plaatsen van nestkasten en/of insectenhotels. Lees hier meer over de biodiversiteit en andere voordelen van een groene gevel.

MobiRoof ECO

Kant-en-klare duurzame sedumcassette voor een groen dak

BEKIJK PRODUCT

MobiPanel

Modulaire groene gevel voor klimaatbestendig bouwen

BEKIJK PRODUCT

DNA InsectScan

Plan een DNA InsectScan in

BEKIJK PRODUCT

Exclusieve samenwerking Mobilane x SGS Search

SGS Search is een internationaal ingenieursbureau, adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut voor de (duurzame) gebouwde omgeving. Met hun omgeving als inspiratie creëren zij een duurzame toekomst. Een missie die Mobilane deelt. Met de InsectScan kunnen onze opdrachtgevers nu de toename van insectensoorten monitoren en verifiëren. Zo dragen we nog meer bij aan een groene toekomst voor de volgende generaties. Bij Mobilane zijn we dan ook zeer enthousiast om de DNA InsectScan aan onze klanten te leveren.