Privacyverklaring

Privacyverklaring Mobilane BV

Uw privacy is belangrijk voor Mobilane. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming heeft verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Diensten

Mobilane is producent en leverancier van kant & klaar groensystemen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gerelateerde acties die worden uitgevoerd ten behoeve van de productie en levering van producten van Mobilane.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en om u te informeren over onze producten en diensten. Wanneer u Mobilane producten besteld, rechtstreeks of via een partner of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Naam; Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • KVK nummer (indien van toepassing);
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Mobiele nummer;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer (indien van toepassing).

Derde Partijen

Mobilane verwerkt informatie die afkomstig is van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

 • Agenten en Productdealers
 • Transport en distributieleveranciers
 • Toeleveranciers en productielocaties
 • Beursorganisaties en exploitanten
 • Telemarketing en e-marketing

Cookies en soortgelijke technologie

Mobilane websites maken geen gebruik van cookies. Wij verzamelen informatie ten behoeve van het bezoekersgedrag op groepsniveau. Wij maken op geen enkele wijze gebruik van persoonlijke informatie ten behoeve van onze websites.

 

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens voor het vastleggen van afspraken ten aanzien van de levering van producten en diensten van Mobilane.
 • Back-office support. We gebruiken uw informatie ter ondersteuning van onze dienstverlening. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere back-office support gerelateerde activiteiten.
 • Klantcontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens in relatie tot het orderproces voor de levering van onze producten via e-mail of andere elektronische media. Uw gegevens zijn hiervoor verwerkt in ordermanagementsoftware. Zo ontvangt u van ons orderbevestigingen en facturen.
 • We houden u graag via e-mail of andere elektronische media op de hoogte van onze producten en diensten (voor zover u hiervoor toestemming heeft verleend). U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven of contact opnemen via e-mailadres: privacy@mobilane.nl.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals productielocaties (kwekerijen), distributeurs en transporteurs, leveranciers (toeleveranciers van producten, telemarketing, e-marketing, beursorganisaties), en andere partners (dealers en agenten) voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partnerdiensten (bijv. transport) mogelijk te maken.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit kunnen voeren van leveringen van orders, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en communicatie in relatie tot onze dienstverlening;

 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland. Afhankelijk van uw locatie en indien van toepassing kunnen bepaalde gegevens worden verwerkt door lokale vestigingen (zoals België, Verenigd Koningrijk en Duitsland).

Zoals hierboven beschreven kunnen we ook gegevens delen met aan ons gelieerde groepsondernemingen. Deze zijn wereldwijd gevestigd.

Voor zover uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.

Als u meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op via e-mailadres: privacy@mobilane.nl.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

 

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out  heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

 

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Voor toegang tot uw persoonsgegevens is die u niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres: privacy@mobilane.nl. U ontvangt uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst een reactie op dergelijke verzoeken.

 

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van marketing.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners.
 • Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

 

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met via e-mailadres: privacy@mobilane.nl.

Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u te allen tijden het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke entiteit

Mobilane B.V. is gevestigd te Bemmel, Viola 3, 6681 RA, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 30163114. Mobilane B.V. is onderdeel van de Darthuizer Groep, gevestigd te Nederland in (6681 RA) Bemmel aan het adres Viola 3 en geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 01138854.

De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden plaats bij Mobilane B.V. die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt. Er kunnen zich echter ook gevallen voordoen waarin Mobilane B.V. de betreffende de doelstellingen van en de middelen voor een verwerking gezamenlijk met Darthuizer Groep B.V. bepaalt. Voor die verwerkingen geldt Darthuizer Groep B.V. als mede-verwerkingsverantwoordelijke.