DNA InsectScan

Mobilane introduceert in samenwerking met SGS Search de DNA InsectScan voor groene gevels. Een nieuwe en unieke innovatieve methode om de effectiviteit van groene gevels op biodiversiteit te meten.

Maak biodiversiteit meetbaar: zicht op insectensoorten via E-DNA

Effectieve ecologische strategieën kunnen de diversiteit van (bloeiende) planten rondom gebouwen vergroten, waardoor een meer diverse insectenpopulatie wordt ondersteund. Vanwege hun geringe omvang behoren insecten echter tot de moeilijkst op te sporen en te volgen groep, hoewel zij in aantallen de meest voorkomende diergroep op aarde zijn. Ze hebben dan ook een erge belangrijke ecologisch rol en leveren vele cruciale ecosysteemdiensten. Het bijhouden van de verschillende insectensoorten in een bepaald gebied kan een erg doeltreffende manier zijn om het succes te meten van maatregelen ter bevordering van de  biodiversiteit.
De DNA InsectScan is een innovatief en nuttig instrument om ecologische veranderingen bij te houden door gebruik te maken van de DNA sporten die insecten achter laten in hun omgeving (Environmental-DNA). In vergelijking met traditionele biodiversiteitsonderzoeken heeft de DNA InsectScan een eenvoudige bemonstering, een korte verwerkingstijd en een hoge nauwkeurigheid om verschillende insectensoorten te identificeren.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?


Insectenpopulaties dalen in een alarmerend tempo. Verschillende studies melden een verlies in insecten biomassa van 70 tot 80% in Europa in de laatste 3 decennia. De situatie is zeer kritiek gezien insecten essentieel zijn voor het functioneren van ecosystemen. Insecten bestuiven bloemen en verspreiden zaden en zorgen zo mede voor de voortplanting van planten. Meer dan 70% van onze landbouw is hiervan afhankelijk en het verlies van insecten zou desastreus zijn voor onze voedselvoorziening. Daarnaast zijn insecten ook een voedselbron voor andere dieren zoals vogels, vissen en amfibieën en ruimen ze veel afval op. *

 

Hoe werkt het?

Omgevings-DNA (E-DNA) is het genetisch materiaal dat door een organisme in het milieu wordt afgegeven. De bronnen zijn talrijk en omvatten huid en haar, lichaamsafscheidingen, uitwerpselen, zaden en pollen. Met behulp van moleculaire technieken kan E-DNA worden geanalyseerd om de recente aanwezigheid van een bepaalde soort of van hele soortgroepen te bepalen.

Mobilane website InText image Biodiversity lab InsectenScan 2

Monsters voor E-DNA-analyse kunnen overal vandaan komen, maar voor onze InsectScan richten we ons op vegetatiemonsters van de groene gevels. Van de bladeren, bloemen en takken van de groene gevels worden tijdens een onderhoudsbeurt nauwkeurig monsters afgenomen en naar het laboratorium gestuurd. Hiermee kunnen we bepalen welke insectensoorten in dat gebied aanwezig zijn. De techniek is niet invasief en zeer gevoelig, waardoor heel veel insectensoorten kunnen worden gedetecteerd, zelfs soorten die zeer klein of moeilijk visueel te identificeren zijn. E-DNA heeft een revolutie teweeggebracht in ons vermogen om biodiversiteit te analyseren, tegen een fractie van de tijd die het kost om conventionele ecologische monitoring uit te voeren.

Waarom een DNA InsectScan voor groene gevels?

We weten dat planten en het substraat in groene gevels bijdragen aan de biodiversiteit. Maar wat is het echte positieve effect van groene gevels op insecten? Met de Mobilane DNA InsectScan is het mogelijk om het effect van groene gevels op biodiversiteit uit te drukken in aantallen en soorten. Een unieke methode om biodiversiteit op een eenvoudige, maar zeer effectieve, manier te meten en in begrijpelijk data uit te drukken. De monsters worden op een transparante en onafhankelijke manier door SGS geanalyseerd en de data kan dus worden gebruikt in jaarverslagen zoals ESG-rapportages en duurzaamheidsrapportages. De DNA InsectScan voor groene gevels kan tevens bijdragen aan duurzaamheidscertificaten zoals BREEAM-certificering.

Meer over biodiversiteit in groene gevels

Groene gevels kunnen op verschillende manieren een bijdrage aan de biodiversiteit leveren. De verschillende soorten planten met ieder een eigen bloeiseizoen trekken naast diverse insecten zoals bijen en vlinders ook vogels aan. Een groene wand buiten dient niet alleen als voedsel, maar biedt ook broed- en nestelgelegenheid. Vogels kunnen in het systeem nestelen maar kunnen ook geholpen worden door het plaatsen van nestkasten en/of insectenhotels. Lees hier meer over de biodiversiteit en andere voordelen van een groene gevel.

MobiRoof ECO

Kant-en-klare duurzame sedumcassette voor een groen dak

BEKIJK PRODUCT

MobiPanel

Modulaire groene gevel voor klimaatbestendig bouwen

BEKIJK PRODUCT

DNA InsectScan

Plan een DNA InsectScan in

BEKIJK PRODUCT

Exclusieve samenwerking Mobilane x SGS Search

SGS Search is een internationaal ingenieursbureau, adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut voor de (duurzame) gebouwde omgeving. Met hun omgeving als inspiratie creëren zij een duurzame toekomst. Een missie die Mobilane deelt. Met de InsectScan kunnen onze opdrachtgevers nu de toename van insectensoorten monitoren en verifiëren. Zo dragen we nog meer bij aan een groene toekomst voor de volgende generaties. Bij Mobilane zijn we dan ook zeer enthousiast om de DNA InsectScan aan onze klanten te leveren.

*  Bronnen
Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas.
Anders Pape Møller (2019) Parallel declines in abundance of insects and insectivorous birds in Denmark over 22 years.
Francisco Sánchez-Bayo, Kris A.G. Wyckhuys (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers.