Voordelen van een groene gevel

21 januari 2021

De natuur is nog nooit zo belangrijk geweest. Vooral in de stedelijke gebieden is er vaak ruimte gebrek voor groen. Een groene gevel is hiervoor een passende oplossing. Een groene wand buiten geeft niet alleen direct een natuurlijke uitstraling aan een gebouw, het brengt ook vele voordelen met zich mee. Lees hieronder negen voordelen van een groene gevel:

  1. Invloed op temperatuur
  2. Houdt water vast
  3. Draagt bij aan biodiversiteit
  4. Draagt bij aan luchtzuivering
  5. Produceert zuurstof
  6. Langere levensduur van gevel
  7. Akoestische meerwaarde
  8. Multifunctionele ruimtegebruik
  9. Duurzame leefomgeving

Een groene gevel heeft invloed op de temperatuur

In steden is het “hitte-eiland effect” aanwezig. Dit houdt in dat in een stedelijk gebied de temperatuur hoger is in vergelijking met het landelijk gebied wat rondom steden ligt. Een grijs gebouw warmt snel op door de zon omdat het gebouw bestaat uit materialen zoals beton, baksteen en glas. Dit zijn allemaal materialen die hitte vasthouden. Groene gevelbekleding aan de buitenkant van het gebouw kan ervoor zorgen dat de gevel gekoeld wordt doordat het schaduw biedt. Onderzoek heeft aangetoond dat op zonnige dagen een groene gevel wel meer dan 7 graden koeler blijft. Het toevoegen van groen aan het gebouw kan dus als een natuurlijke maatregel gezien worden om de temperatuur in stedelijke gebieden te verlagen.

Groene gevelbekleding houdt water vast

Een groene wand buiten heeft het voordeel dat het regenwater vasthoudt en opneemt. Door de klimaatverandering neemt het aantal piekbuien in Nederland steeds meer toe wat kan leiden tot wateroverlast. Een groen gevelsysteem biedt hier een goede oplossing. De planten en substraat in de groene gevel dienen als een waterbuffer en nemen het water op. Door het langer vasthouden van de neerslag wordt de hoeveelheid water dat gelijktijdig wordt afgevoerd naar het riool sterk vermindert.

Mobilane website InText 4 images voordelen groene gevels

Een groene wand buiten draagt bij aan biodiversiteit

Door het plaatsen van een groene gevel kan er bijgedragen worden aan de biodiversiteit. De verschillende planten in de groene gevelbekleding die zelf gekozen kan worden trekken diverse vogels, vlinders en insecten aan. Een groene wand buiten dient niet alleen als voedsel, maar het biedt ook broed- en schuilgelegenheid. Vogels kunnen bijvoorbeeld zelf een nest bouwen, maar er kan ook een extra handje geholpen worden door een vogelhuisje in de groene gevel te hangen.

Een groene gevel draagt bij aan luchtzuivering

Luchtverontreiniging is een aanhoudende probleem. Stoffen die afkomstig zijn van verkeer en industrie in de steden zoals fijnstof, stikstofdioxiden en vluchtige organische stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. De planten in een groene wand buiten zijn in staat om deze luchtverontreinigende stoffen af te vangen en ook de vervuilingsbronnen af te schermen. Op een natuurlijke en eenvoudige manier wordt de lucht dus gezuiverd wat van belang is voor de verbetering van de luchtkwaliteit.

Een groene wand buiten produceert zuurstof

Een heel belangrijke voordeel van een groene gevel is dat groen bijdraagt aan het produceren van zuurstof. Dit is natuurlijk zeer belangrijk in het dagelijks leven. De bladeren van de planten hebben het vermogen om CO2 om te zetten naar zuurstof. Groene gevelbekleding vergroot dus de productie van zuurstof.

Groene gevelbekleding zorgt voor een langere levensduur van gevel

Doordat de gevel bedekt wordt door planten is de gevel minder onderhevig aan slijtage. Hierdoor heeft een gevel een langere levensduur. Een gevel moet veel weersinvloeden zoals zon, wind, regen en temperatuurwisselingen doorstaan. Door het plaatsen van een groene wand buiten aan de gevel, biedt het bescherming aan de gevel omdat die nu niet meer direct wordt blootgesteld aan de weersinvloeden.

Mobilane website Header 2 voordelen groene gevels

Een groene gevel heeft akoestische meerwaarde

Een groene gevel heeft ook een geluiddempende werking, niet alleen voor buiten maar ook binnen het gebouw. Omgevingsgeluid wordt gereduceerd omdat een groene wand buiten geluidsweerkaatsing tussen gebouwen tegengaat. De bladeren in de groene gevel zorgen ervoor dat verkeersgeluid of geluid van bijvoorbeeld spelende kinderen uitdooft. Door groene gevelbekleding toe te passen kan 2,5 tot 3 decibel geluid tegengegaan worden. Een groene gevel heeft niet alleen een geluiddempende werking, het geluid van ruisende bladeren van een groene wand buiten zorgt ook nog eens voor stressvermindering en positieve beleving.

Een groene wand buiten draagt bij aan multifunctionele ruimtegebruik

In steden is er veel gebrek aan ruimte om groen toe te passen. Door een gevel groen te maken, kan het gebrek aan ruimte eenvoudig oplost worden en multifunctioneel gebruikgemaakt worden van de woonomgeving. Ook voor mensen die geen tuin hebben maar toch groen in hun buurt willen hebben kunnen gebruik maken van een groene wand buiten. Zo ontstaat er dan een verticale tuin.

Groene gevelbekleding zorgt voor een duurzame leefomgeving

Ten slotte kan door het plaatsen van een groene wand buiten aan de gevel een duurzame leefomgeving gecreëerd worden. Een verticale tuin trekt, zoals eerder genoemd, vogels, vlinders en insecten aan. Ook profiteren de buurtbewoners van de voordelen van groen in de straat. Hiermee wordt dus bijgedragen worden aan het creëren van een duurzame leefomgeving.

Een groene gevel brengt niet alleen de bovengenoemde voordelen met zich mee, het is ook nog eens visueel aantrekkelijk. Ook wordt het aanschaffen van een groene wand buiten gestimuleerd door de gemeentes in de vorm van subsidies. Dit doen zij om groen in de gemeente te vergroten en het klimaatprobleem tegen te gaan. Bekijk hier het overzicht van subsidies per gemeente.

Het plaatsen van een groene gevelbekleding kan op verschillende manieren gedaan worden. Een groene gevelsysteem dat eenvoudig geplaatst kan worden is de Mobilane LivePanel Outdoor. Dit systeem kan ook volledig naar eigen smaak en vrijheid in ontwerp samengesteld worden. Zo wordt een gebouw door een groene gevel een ware blikvanger.

img
img
img