outdoor

Outdoor

Het duurzame groene bouwhek

De uitstraling van bouwterreinen in binnenstedelijke gebieden, het realiseren van duurzame bouwplaatsen en evenemententerreinen en de tevredenheid van de omgeving (buurtbewoners, voorbijgangers en winkeliers) worden steeds belangrijker.
MobiGreenFence draagt hieraan bij waardoor de bouwplaats op een meer natuurlijke wijze over gaat in de omgeving. Het duurzame groene bouwhek wordt ingezet om direct een groene uitstraling en afscheiding te realiseren op onder andere bouwterreinen en evenementen en kan afzonderlijk of in combinatie met een traditioneel bouwhek toegepast worden.

MobiGreenFence - duurzaam bouwhek voor groene afscheiding

Biodiversiteit en luchtkwaliteit
Naast het zorgen voor een groene en duurzame afscheiding van een bouwplaats of evenement, stimuleert MobiGreenFence de lokale biodiversiteit. Het groene bouwhek is verkrijgbaar met de plantensoort Hedera helix ‘Woerner’. Dit is een winterharde en wintergroene plant met een donkergroene kleur en variërende bladvormen. Het duurzame groene bouwhek kan optioneel voorzien worden van beplanting, afdekplaten of nestkasten. Hedera helix ‘Woerner’ biedt nestelgelegenheid, leefruimte en schuilgelegenheid aan tal van insecten en vogels. Daarnaast zorgt het voor fijnstofafvang waardoor de luchtkwaliteit in de omgeving verbetert.

Groene bouwhekken afgewisseld met standaard bouwhekken
Social Return
Bij aanbesteding wordt vaak door aanbesteders verplicht dat een percentage van de opdrachtsom besteed wordt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit staat bekend als Social Return On Investment (SROI). MobiGreenFence wordt geproduceerd door collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor draagt het bij aan Social Return en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Verschillende mogelijkheden
MobiGreenFence kan zowel aangeschaft worden op basis van aankoop als van lease. Bij lease wordt automatisch onderhoud aangeboden, bij aankoop is dit optioneel. Het onderhoud van de groene hekwerken bestaat uit watergift (in winterperiode 1 maal per 6-8 weken, in zomerperiode 1 maal per 2 weken) en snoeibeurten.
Neem voor meer informatie over prijzen en kosten contact met ons op.

Biodiversiteit extra stimuleren

Insecten zoals bijen staan aan de basis van onze biodiversiteit. Ze spelen een belangrijke rol in de bestuiving van onze natuur en dragen bij aan de voortplanting en ontwikkeling van onze flora. De planten en bloemen die hierdoor groeien, voorzien op hun beurt andere dieren, inclusief de mens, van voeding en onderdak. Een professioneel bijenhotel of nestkast biedt een veilige nest-, rust- en overwinteringsplaats. De nestkasten en bijenhotels kunnen geplaatst worden in of rondom alle outdoor producten van Mobilane en zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en groottes. Bekijk de accessoires pagina voor meer informatie.

MobiGreenFence NL

 

Details duurzame groene bouwhek

Voordelen
• Direct een groene uitstraling
• Stimuleert biodiversiteit
• Draagt bij aan een gezondere omgeving
• Verbetert de luchtkwaliteit
• Vangt 40 – 60% fijnstof af
• Vergroening van bouwterreinen, evenementen en andere tijdelijke afsluitingen

Unieke eigenschappen
• Social return
• Circulair, herbruikbaar en recyclebaar
• Volledig dichtbegroeid
• Lokaal en duurzaam gecertificeerd gekweekt
• Tweezijdig groen
• Kwaliteits hekwerk
• Koppelbaar met standaard bouwhekken
• Gering onderhoud i.v.m. waterreservoir

Beplantingen

    Hedera helix ‘Woerner’

    Winterharde donkergroene klimop. Bladhoudend. De bladeren variëren qua bladvorm.

    Winterharde donkergroene klimop. Bladhoudend. De bladeren variëren qua bladvorm.

Let's get Green

Bekijk onze Verkooppunten