EU Green Week 2021: nul vervuiling met Mobilane

31 mei 2021

Van 31 mei tot en met 4 juni 2021 is het de EU Green Week 2021, een initiatief van de Europese Commissie om stil te staan bij de belangen van het milieu. Als onderdeel van de Europese Groene Deal die gepland staat voor het voorjaar van 2021 is dit jaar ‘nul vervuiling’ het thema van de EU Green Week; de ambitie om de vervuiling naar nul terug te brengen.

Nul vervuiling EU Green Week

Vervuiling is een van de factoren die invloed heeft op iedereen. De lucht die we inademen is natuurlijk van belang voor het bestaan van de mens. Luchtvervuiling is een van de punten die steeds terugkomt op de politieke agenda als onderdeel van de klimaatverandering. Het is daarom het doel van de EU Green Week om vervuiling tegen te gaan en nog meer vervuiling te voorkomen. De producten van Mobilane bieden hier een mooie oplossing.

LivePanel Outdoor groene wanden tegen vervuiling

De LivePanel Outdoor groene wanden van Mobilane bieden een mooie oplossing om luchtvervuiling tegen te gaan. Stoffen zoals  fijnstof, stikstofdioxiden en vluchtige organische stoffen die afkomstig zijn van verkeer en industrie in steden zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. De groene kunnen hierbij flink helpen. De groene wanden worden namelijk voorzien van echte planten die een luchtzuiverende werking hebben. Zo zijn de groene wanden in staat om luchtverontreinigende stoffen af te vangen. De lucht kan dus op een eenvoudige en natuurlijke manier gezuiverd en verbeterd worden.

Mobilane EU Green Week 2021 nul vervuiling met Mobilane 4

De Kant & Klaar Haag tegen luchtvervuiling EU Green Week

Onderzoek heeft aangetoond dat de Kant & Klaar Haag van Mobilane in staat is om fijnstof af te vangen. Fijnstof (PM10) is een mengsel van vaste stoffen en vloeibare druppeltjes die in de lucht zweven. Deze deeltjes kunnen rechtstreeks vrijkomen uit specifieke bronnen, maar ze kunnen ook in gecompliceerde chemische reacties in de atmosfeer vormen. De deeltjes kunnen in de longen komen en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. De hagen van Mobilane kunnen 40-60% van de fijnstof afvangen en bijdragen aan het verminderen van luchtvervuiling.

Mobilane EU Green Week 2021 nul vervuiling met Mobilane 3

MobiRoof groene daken tegen luchtvervuiling

Ook biedt het MobiRoof kant-en-klaar groendak systeem een goede oplossing tegen vervuiling. De plantjes in een sedumdak zijn ook in staat om fijnstof af te vangen wat zorgt voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast neemt door de klimaatverandering de frequentie en intensiteit van de neerslag toe waardoor er een piekbelasting op het riool ontstaat. Een groen dak komt hier goed van pas omdat het ook regenwater opneemt. Ook stimuleren groene daken biodiversiteit. Dit is belangrijk omdat vervuiling een van de belangrijkste oorzaken is van het verlies van biodiversiteit.

Mobilane EU Green Week 2021 nul vervuiling met Mobilane 2

Mobilane en EU Green Week

Ook een steentje bijdragen in de missie om luchtvervuiling tegen te gaan? Ga naar de verkooppuntenpagina om een groene wand, een kant en klaar haag, of een groen dak aan te schaffen.