PM10 Onderzoek: vermindering van luchtvervuiling met Mobilane Kant & Klaar Hagen

9 juni 2020

Het is van vitaal belang en ook een van onze kernwaarden op innovatief te zijn en continu onze producten te verbeteren en het gebruik en toepassingsgebied van onze producten in landschaps- en bouwprojecten te onderzoeken en te begrijpen. Op deze manier kunnen we de meest effectieve natuurlijke oplossingen blijven bieden om de omgeving, luchtkwaliteit en algehele omgeving van een landschap te verbeteren.

In samenwerking met Atkins, een toonaangevende autoriteit op het gebied van ontwerp en engineering in de gebouwde omgeving, hebben we eind april 2015 Mobilane Kant en Klaar Hagen met Hedera (klimop) geïnstalleerd op een locatie in de binnenstad van Birmingham Verenigd Koninkrijk. Dit hebben we gedaan om te onderzoeken of onze hagen bijdragen aan vermindering van de luchtvervuiling.  

Atkins & Mobilane Research

In dit onderzoeksproject dat in 2015 werd uitgevoerd, werden Mobilane Kant en Klaar hagen geplaatst langs de A38 (Bristol Street) in Birmingham. De installatie was aanvankelijk bedoeld om de visuele aantrekkelijkheid van de weg te verbeteren en om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in het gebied. 

Resultaten

Staffordshire University bood expertise in de visualisatie van deeltjes op bladeren om aan te tonen dat de klimopschermen luchtverontreinigende stoffen konden opvangen. In dit onderzoek onderzocht het onderzoeksteam bladeren voor besmetting door PM10 tot PM1.0 om de zo de effectiviteit van Mobilane Kant en Klaar Hagen te evalueren. 

Als basisvergelijking werden ‘schone’ bladmonsters genomen van een kwekerij in een landelijke omgeving die Mobilane Kant en Klaar Hagen kweekte en vergeleken met de vervuilde bladeren afkomstig van de Mobilane Kant en Klaar Hagen geplant langs de A38. Er werden monsters van de klimopbladeren genomen voordat de schermen werden geïnstalleerd en vervolgens een maand later opnieuw. De verschillen in gevangen PM10- en PM2.5-deeltjes werden vervolgens bestudeerd, waarbij de niveaus voor blootstelling aan vervuiling in deze drukke stedelijke omgeving werden vergeleken. Zie onderstaande foto’s. Links de afbeelding van klimopbladeren rechtstreeks uit de kwekerij en rechts de afbeelding van de klimopbladeren blootgesteld aan luchtvervuiling langs de kant van de weg.

Wat is fijnstof / PM10?

Fijnstof, ook wel PM genoemd, is een mengsel van vaste stoffen en vloeibare druppeltjes die in de lucht zweven. Sommige deeltjes komen rechtstreeks uit een specifieke bron vrij, terwijl andere zich in gecompliceerde chemische reacties in de atmosfeer vormen. Deeltjes zijn er in een breed scala aan maten.

Deeltjes met een diameter kleiner dan of gelijk aan 10 micrometer zijn zo klein dat ze in de longen kunnen komen en mogelijk ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Tien micrometer is minder dan de breedte van een enkel mensenhaar. Grove stofdeeltjes (PM10) hebben een diameter van 2,5 tot 10 micrometer. PM2,5 met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer wordt ook wel ultra fijnstof genoemd. 

Conclusie

Zoals op de bovenstaande foto’s is duidelijk te zien dat er duidelijk meer vervuilde deeltjes te zien zijn in de bladeren op de rechtse foto, de bladeren die zijn blootgesteld langs de kant van de weg. Uit analyse van verschillende testlocaties blijkt dat de Mobilane Kant en Klaar Haag 40-60% (ultra)fijnstof afvangt. Meer experimenten zijn nodig om deze resultaten statistisch te valideren, maar de eerste bevindingen zijn van groot belang bij een zoektocht naar een natuurlijke bestrijder van luchtvervuiling in stedelijke gebieden. 

Download het onderzoek hier.