Mobilane bij de Rotterdamse Daken Dagen

27 juni 2022

Van 26 mei t/m 26 juni 2022 waren de Rotterdamse Daken Dagen. Een maand lang konden inwoners en bezoekers beleven hoe innovatief dak gebruik kan bijdragen aan een betere toekomst voor stadsbewoners. Zo’n 208.000 bezoekers hebben van deze kans gebruik gemaakt en een bezoek gebracht aan het evenement. In totaal beschikt Rotterdam over zo’n 18 km2 aan dakoppervlak. Het grootste gedeelte hiervan is onbenut. Hier liggen kansen. Bedrijven toonden dan ook tijdens deze maand welke innovaties op het gebied van groene daken, energietransitie, waterretentie er allemaal mogelijk zijn. Het creëren van veilige en levendige openbare ruimten in steeds voller wordende stedelijke gebieden en het tegengaan van klimaatverandering zijn de voornaamste doelen.

Rooftop Walk

Rotterdamse Dakendagen organiseert naast het gelijknamige festival de Rotterdam Rooftop Walk, een route op dakniveau inclusief een loopbrug tussen WTC Rotterdam en de Bijenkorf. Op de Rooftop Walk zijn diverse innovatieve voorbeelden van (toekomstig) dakgebruik tentoongesteld. Een van deze voorbeelden is het project De Pluvert, een samenwerking tussen Blue innovations, Roffa architecten, Gemeente Rotterdam, Citylab010 en Mobilane. Pluvert staat voor ‘Plus vert’, meer groen in de stad.

Mobilane Rotterdamse Dakendagen Pluvert Pluvert Mobilane

Een volledig passief groene gevelsysteem

Klimaatverandering zorgt steeds vaker voor extreme weersomstandigheden. Dit kan zich uiten in grote buien neerslag in zeer korte periodes. Door regenwater te bufferen, wat vooral in verstedelijkte gebieden nodig is, kan er een balans worden gecreëerd in de hoeveelheid neerslag die gedurende een jaar valt. Project De Pluvert is een slimme afvoer en opslag van afstromend regenwater (Rainmate®) dat gebruikt wordt voor bewatering van een groene gevel. Het bijzondere van het systeem is dat het geheel passief werkt. De gelijkmatige verticale waterverdeling werkt zonder pompen, evenals de groeivoorzieningen voor planten. Het geheel passief groen gevelsysteem zorgt voor slimme opslag van regenwater in de gevelzone en draagt bij aan vermindering van wateroverlast. De vergroening van de gevel draagt op natuurlijke wijze bij aan vermindering van o.a. hittestress.

img
img