Duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepalen met het BREEAM-NL keurmerk

15 juni 2020

Wat is BREEAM?

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM is een afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact.

Waar komt BREEAM vandaan?

BREEAM werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council heeft met hulp van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Daarom is ook NL toegevoegd aan het keurmerk. BREEAM is opgericht op initiatief van de markt en is onderdeel van de World Green Building Council.

Mobilane LivePanel Outdoor begroeiing met beplanting

Kwaliteitsborging

De BREEAM-NL keurmerken zijn mede tot stand gekomen met medewerking van partners van Dutch Green Building Council. In speciale Adviesgroepen worden de keurmerken doorontwikkeld. In Stuurgroepen worden nieuwe keurmerken ontwikkeld. Het College van Deskundigen ziet toe op de kwaliteit van de keurmerken. De DGBC als ontwikkelaar en beheerder van de BREEAM-NL keurmerken werkt onder licentie van de UKAS-accreditatie verleend aan BRE Global. Hiermee is een hoge kwaliteitsstandaard gewaarborgd.

Mobilane Partner van de DGBC

Mobilane is sinds officiële partner van de DGBC. Samen met bijna 400 DGBC partners vormen we de grootste en meest brede beweging voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland. Samen met de andere koplopers voelen we urgentie om in actie te komen en stellen niet uit maar nemen nu de verantwoordelijkheid. Wij nemen leiderschap in deze transitie. Bekijk hier onze kant & klare groenoplossingen.