Groene daken op bushokjes in steden

  • MobiRoof ECO: Groen dak
  • Locatie: Utrecht

Verstedelijking is een belangrijke oorzaak van het Urban Heat Island-effect (UHI). De hoogte van gebouwen en de smalle straten zorgen voor meervoudige reflectie en sterkere absorptie van warmtestraling. Door wrijving neemt ook de windsnelheid in steden af en vermindert daardoor de afkoeling. Omdat regenwater vaak snel en grotendeels ondergronds wordt afgevoerd is er relatief weinig water om te verdampen. Ook weinig oppervlakte met beplanting in steden zorgt voor relatief weinig verdamping. Dit terwijl verdamping op de aarde de belangrijkste manier is om warmte aan het aardoppervlak kwijt te raken. In de steden ontstaat daardoor overlast omdat het water moeilijk kan worden afgevoerd op de momenten dat dat nodig is. De hitte blijft ’s nachts langer hangen en de luchtkwaliteit vermindert. Dit heeft allemaal zijn weerslag op de gezondheid van de mens en brengt ook economische schade met zich mee.

Steeds meer gemeenten en steden volgen de trend door de daken van bushokjes in te zetten om steden te vergroenen. Het groene sedumdak op de bushokjes heeft namelijk meerdere voordelen voor de omgeving:

Stimuleren van de biodiversiteit

De groene daken op de bushaltes dragen bij aan een grotere biodiversiteit in de stad en ondersteunen zo het leven van insecten als bijen en hommels. De bushaltes worden als het ware omgetoverd tot kleine bijenreservaten. Doordat er wel vijf tot acht verschillende soorten vetplantjes (sedum) op het dak van deze bushaltes zitten is het een goede plek voor bijen en hommels en vlinders om voedsel en nestgelegenheid te krijgen. Dit is goed voor het stimuleren van de biodiversiteit in steden, want de met uitsterven bedreigde honingbijen spelen een cruciale rol in de voedselproductie wereldwijd.

Berging van regenwater

Daarnaast zorgen de groene daken op de bushokjes ook voor berging van water. De sedumcasettes die op de bushokjes zitten namelijk gevuld met substraat waardoor de daken zorgen voor waterretentie en watervertraging van het regenwater. Doordat het water eerst door alle lagen van de cassette heen gaat wordt het afvoer van het water vertraagd en een deel van het water verdampt. Door klimaatverandering en relatief grote verharde oppervlakten in steden kan het rioolstelsel in steden de toevoer van regenwater niet snel genoeg verwerken. Groene daken op bijvoorbeeld bushokjes zorgen voor vermindering van de piekbelasting van het riool.

Afvangen van fijnstof

In steden is de luchtkwaliteit vaak slecht door emissie van het verkeer en de industrie. Daarnaast zorgt de hoge bebouwingsdichtheid voor een beperkte aanvoer van de lucht. Ook het weinig groen in steden helpt niet voldoende om de lucht te zuiveren. Beplanting bezit eigenschappen om de verontreinigende lucht te zuiveren door het afvangen van het fijnstof en het absorberen van gasvormige verontreiniging. De sedumdaken op de bushokjes filteren de fijnstof uit de lucht en dragen zo bij aan een betere luchtkwaliteit in de stad.

Bewustwording

De bushokjes met groene daken zorgen daarnaast ook voor bewustwording onder de inwoners van de stad. Doordat ze dagelijks geconfronteerd worden met de groene daken op de bushokjes in de openbare ruimte gaan ze hierover eerdere nadenken. Gemeentes kunnen op deze manier groene daken onder de aandacht brengen aan zijn inwoners. Veel gemeentes geven zelfs subsidie voor vergroening in steden.

Bekijk
MobiRoof ECO: Groen dak

MobiRoof ECO: Groen dak

Bekijk de
PlantGuide

PlantGuide
img
img
img
img
img
img