Waarom zijn bijen belangrijk?

6 februari 2024

In een wereld die snel verandert en waarin klimaatverandering een steeds grotere rol speelt, wordt het behoud van biodiversiteit cruciaal. Bijen spelen een sleutelrol in het in stand houden van biodiversiteit en het balanceren van ons ecosysteem. Het wordt echter steeds duidelijker dat het behoud van bijen een verantwoordelijkheid is die we allemaal delen. In dit blog kijken we naar waarom bijen zo belangrijk zijn voor biodiversiteit en hoe Mobilane’s groenoplossingen een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van groene ruimtes.

Bijen houden biodiversiteit in stand

Bijen zijn belangrijk omdat ze een cruciale rol bij het in stand houden van biodiversiteit spelen. Ze zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van bloemen en gewassen, wat bijdraagt aan de voortplanting en ontwikkeling van onze flora. Zonder bijen vindt er geen bestuiving plaats, waardoor vruchten en zaden uitblijven. En zonder zaden zullen er geen nieuwe planten groeien. Zonder bijen is er ook geen groente en fruit.

De planten en bloemen die door de bestuiving van bijen groeien, voorzien op hun beurt andere dieren en de mens, van voeding en onderdak. Bijen zijn niet alleen bestuivers, maar fungeren ook als natuurlijke vijanden van schadelijke insecten. Hierdoor dragen bijen bij aan het behoud van een gezond ecosysteem.

Bijen nemen af

Helaas worden bijen wereldwijd geconfronteerd met tal van bedreigingen, zoals pesticiden, klimaatverandering en verlies van leefgebied. De afname van bijenpopulaties heeft een directe invloed op de biodiversiteit, wat gevolgen kan hebben voor de gehele voedselketen. Bijen spelen een essentiële rol bij de bestuiving van ongeveer 80% van de eetbare gewassen en bijna 90% van de wilde planten. Naast bijen zijn er nog meer bestuivende insecten, zoals de hommel, zweefvlieg en vlinders die meehelpen aan het ecosysteem.

Mobilane MobiRoof groen sedum dak goed voor de biodiversiteit

Groen als antwoord op klimaatverandering

Groen is niet alleen belangrijk om de bijenpopulatie in stand te houden, maar ook door de klimaatveranderingen is er een groeiende behoefte aan een groene leefomgeving. Bloemen en planten dragen bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor bewoners. Daarnaast spelen ze ook een cruciale rol bij het verminderen van luchtvervuiling en het absorberen van regenwater. Bovendien bevordert een volgroeide haag of groene gevel de biodiversiteit doordat het nestgelegenheid en voedsel voor talloze vogels, insecten en amfibieën oplevert.

De rol van Mobilane’s groenoplossingen

Omdat bijen zo belangrijk zijn voor de biodiversiteit en een gezond ecosysteem, biedt Mobilane innovatieve groenoplossingen om de integratie van groen te vereenvoudigen en verbeteren. Groene daken en gevels zijn groene oases in stedelijke omgevingen. Ze bieden niet alleen een adembenemend uitzicht, maar vergroten ook de natuurlijke leefruimte voor bijen en andere bestuivende insecten. De diverse plantensoorten in groene gevels, ieder met een eigen bloeiseizoen, trekken naast insecten, ook vogels aan. Een groene wand dient niet alleen als voedsel, maar biedt ook broed- en nestgelegenheid. Vogels kunnen in het systeem nestelen, maar ook geholpen worden door het plaatsen van nestkasten en/of insectenhotels rondom het groen.

Innovatie met de DNA Insect scan

Om meer inzicht te krijgen in de biodiversiteit en de verspreiding van insectensoorten heeft Mobilane in samenwerking met SGS Search, de DNA insect scan ontwikkeld. Deze innovatieve tool biedt inzicht in de effectiviteit van groene gevels op biodiversiteit en bijenpopulaties. Bijen zijn belangrijk en door de gezondheid van insecten populaties te monitoren, kunnen effectieve maatregelen genomen worden om de biodiversiteit te beschermen en te vergroten. Lees ook de tips om bijen te helpen in het artikel van Ecoloog Karin Albers over het belang van wilde bijen voor biodiversiteit

Samenwerken voor een groenere toekomst

Bijen zijn onmisbaar voor ons ecosysteem en onze voedselvoorziening. Door groene daken, gevels en innovatieve tools, zoals de DNA insect scan, speelt Mobilane in op de groeiende behoefte aan groen in stedelijke omgevingen. Laten we als gemeenschap samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van biodiversiteit en de bijen en het stimuleren van een groenere, duurzamere toekomst.

Neem contact met ons op als je nog vragen of meer informatie over onze producten wilt. Of vraag advies bij je project om de diversiteit te bevorderen.