BENG eisen & TOjuli voor nieuwe woning- en utiliteitsgebouwen

26 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle woningbouwen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en aan de grenswaarde TOjuli. De BENG eisen zorgen ervoor dat nieuwe woningen en gebouwen energiezuinig moeten zijn. De TOjuli grenswaarde geeft een temperatuurgrens aan om oververhitting van nieuwbouw woningen te beperken.

Wat houden de BENG eisen in?

De BENG eisen worden uitgedrukt in drie energieprestatie indicatoren en houden het volgende in:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Mobilane website Header BENG eisen en TOjuli 3

 

BENG eis 1: de maximale energiebehoefte

De maximale energiebehoefte wordt bepaald door het optellen van de energiebehoefte voor verwarming en koeling. Hierbij wordt gekeken naar de optimale kwaliteit van de gebouwschil. De glas en dichte gevel verhouding, isolatie, kierdichting, aanwezigheid van koudebruggen, vorm en ligging van het gebouw spelen een rol in het beperken van de maximale energiebehoefte.

BENG eis 2: het maximale primair fossiel energiegebruik

Het primair fossiel energiegebruik wordt bepaald door het optellen van het primair energiegebruik voor koeling, verwarming, ventilatoren en warmtapwaterbereiding. Voor woning- en utiliteitsgebouwen wordt bij het primair fossielgebruik opgewekte energie van zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen in mindering gebracht. Het primair energiegebruik voor verlichting en bevochtiging (indien aanwezig) wordt voor utiliteitsgebouwen ook meegeteld.

BENG eis 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie

Door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik, wordt het aandeel van de hernieuwbare energie bepaald. Energie afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem wordt gezien als hernieuwbare energie.

Vanaf 1 januari 2023 alle kantoorgebouwen moeten beschikken over Energielabel C. Door BENG bouwen kunnen nieuwe kantoorgebouwen hier al op afgestemd worden. De BENG eisen worden bepaald volgens bepalingsmethode NTA 8800

Mobilane website Header BENG eisen en TOjuli 2

 

Gezond binnenklimaat

De BENG eisen zorgen ervoor dat er betere isolatie en luchtdichtheid moet zijn en dit draagt bij aan het realiseren van een gezond binnenklimaat. Luchtverversing in gebouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Het is van belang dat ontwerpers van Bijna Energieneutrale Gebouwen rekening houden met de circulatiestromen van koude lucht.

Wat houdt TOjuli in?

In Nederland krijgt men steeds meer te maken met warmere zomers. Dit kan leiden tot oververhitting van woningen. Om dit bij nieuwbouw woningen te beperken worden deze zo energiezuinig mogelijk  gebouwd. Om oververhitting tegen te gaan is er een grenswaarde aangegeven en de indicator van deze grenswaarde wordt TOjuli genoemd. Per 1 januari 2021 geldt een TOjuli indicator van 1,20. De TOjuli waarde wordt ook bepaald door de bepalingsmethode NTA 8800.

Voor het ontwerpen van nieuwe woning- en utiliteitsgebouwen moet er dus rekening gehouden worden met de  BENG eisen en TOjuli grenswaarde.

Het toepassen van groen draagt bij

Om te voldoen aan de BENG normen en TOjuli grenswaarde kan groen toegepast worden. Groen brengt namelijk vele voordelen mee. Onderzoek laat zien dat toepassen van groen op daken of gevels een isolerende werking op gebouwen heeft. Hiermee wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling verlaagd. Het toepassen van groen binnen, bijvoorbeeld door middel van een groene wand, heeft ook een positieve invloed op de energiebehoefte en binnenklimaat. Groen kan bijdragen aan het opwekken van hernieuwbare energie. Door zonnepanelen te combineren met groene daken, is er een hogere rendement van de zonnepanelen. De verkoelende werking van groen op de zonnepanelen heeft een positieve effect en kan zelfs zorgen voor 6% meer energieopbrengst. Ook kan door groene gevels en daken oververhitting van gebouwen tegengegaan worden. Groen kan een mooie oplossing bieden bij het realiseren van Bijna Energieneutrale Gebouwen en het voldoen aan de TOjuli grenswaarde.