MIA/VAMIL: subsidie voor investeren in vegetatiedaken, gevel- en (inpandige) muurbegroeiingssystemen.

25 juni 2020

De effecten van klimaatverandering kunnen een grote invloed hebben op de natuur, landbouw en ook direct op onze leefomgeving en gezondheid. Ondernemers die investeren in maatregelen die de negatieve effecten van klimaatverandering beperken, kunnen rekenen op belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De MIA en VAMIL zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers, deze groeninvesteringen worden fiscaal gestimuleerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo).

Voorbeelden van groene investeringen die fiscaal gestimuleerd worden:

 •       Vegetatiedak
 •       Gevel- of muurbegroeiingssysteem
 •       Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving
 •       Voorzieningen voor het versterken van de biodiversiteit

Klimaatadaptatie door de inzet van groen

In stedelijke omgevingen fungeren bomen en planten als temperatuurbuffer. Groen draagt bij aan de verlaging van de temperatuur in de stad. Dit komt doordat oppervlakten met planten minder snel opwarmen en houden de warmte ook minder vast.

Daarnaast verdampen planten water en dat heeft een verkoelende werking op de directe omgeving. Vegetatiedaken en gevel- en muurbegroeiing werken bovendien koude- en warmte-regulerend. Dit zorgt voor een beter binnenklimaat, is energiebesparend en zorgt daarmee voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast draagt het bij aan het stimuleren van de biodiversiteit en verminderd het piekbelasting op de riolering.

Mobilane WallPlanter outdoor begroeiingssysteem met Mobilane Kant & Klaar Hagen

Wat houdt de Milieu-investeringsaftrek (MIA) precies in?

De Milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid om de fiscale winst van je bedrijf te verlagen. Je kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Wat houdt de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) precies in?

Met de VAMIL regeling kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst. Hierdoor betaal je minder belasting in dat jaar wat weer een rente- en liquiditeitsvoordeel biedt.

MIA en VAMIL combineren

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak in combinatie gebruikt. Beide regelingen maken gebruik van een milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL, waaronder vegetatiedaken, gevel- en (inpandige) muurbegroeiingssystemen. Je komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als je investering voldoet aan de volgende vijf voorwaarden:

 •       Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst
 •       Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 •       De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
 •       Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 •       Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Waar moet een vegetatiedak (F 6420) aan voldoen om in aanmerking te komen voor MIA/VAMIL?

Een vegetatiedak (F 6420) komt in aanmerking voor 36% MIA regeling en 75% VAMIL. Hieronder een beschrijving waaraan het moet voldoen:

 1. bestemd voor: het ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, zuivering van de buitenlucht of bevordering van broed- en foerageergelegenheid voor dieren afdekken van de dakconstructie van een bedrijfsgebouw met een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie,
 2. bestaande uit: een waterkerende folie, een vegetatielaag en al dan niet de volgende onderdelen: een drainagelaag, een kunstmatige bevloeiing en verankering, constructieve aanpassingen bij bestaande daken en nestelvoorzieningen.

Mobilane MobiRoof groen dakje Arnhem

Waar moet een Gevel- of muurbegroeiingssysteem (F 6421) aan voldoen om in aanmerking te komen voor MIA/VAMIL?

Een Gevel– of muurbegroeiingssysteem (F 6421) komt in aanmerking voor 36% MIA regeling en 75% VAMIL. Hieronder een beschrijving waaraan het moet voldoen:

 1. bestemd voor: het ter verkoeling en zuivering van de buitenlucht, geluidsdemping of bevordering van broed- en foerageer mogelijkheden van dieren met een vegetatielaag bedekken van de verticale buitenzijden van een bedrijfsgebouw of beide zijden van een muurconstructie,
 2. bestaande uit: een frame met substraat en al dan niet de volgende onderdelen: een gevelbeschermende laag, constructieve aanpassingen bij bestaande muren, irrigatieleidingwerk en nestelvoorzieningen.

Mobilane WallPlanter Bracknell Outdoor begroeiings systeem MIA VAMIL

Waar moet een Inpandig muurbegroeiingssysteem (F 6423) aan voldoen om in aanmerking te komen voor MIA/VAMIL?

Een Inpandig muurbegroeiingssysteem (F 6423) komt in aanmerking voor 36% MIA regeling en 75% VAMIL. Hieronder een beschrijving waaraan het moet voldoen:

 1. bestemd voor: het met een muurbegroeiingssysteem zuiveren en koelen van binnenruimten, ter ondersteuning van klimaatinstallaties, waarbij het begroeid oppervlak van het muurbegroeiingssysteem ten minste 5 vierkante meter per systeem bedraagt,
 2. bestaande uit: een inpandig begroeiingsysteem met vegetatie en al dan niet constructieve aanpassingen bij bestaande muren en irrigatieleidingwerk. Draagt bij aan: reductie broeikasgassen, verbeteren luchtkwaliteit, beperken geluidhinder.

Mobilane InText MIA VAMIL Subsidie regeling Indoor Begroeiing

MIA en VAMIL aanvragen?

Formeel gezien hoef je MIA\Vamil niet aan te vragen, maar moet je een melding maken van je voornemen MIA\VAMIL toe te passen in uw belastingaangifte. Dit kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo). Bekijk Mobilane’s vegetatiedaken, gevel- en (inpandige) muurbegroeiingssystemen hier

Mobilane LivePanel Outdoor begroeiing met beplanting

Mobilane Header MIA VAMIL Indoor groene wand