Meet de impact van groene gevels op biodiversiteit door middel van deze methode

8 maart 2024

Groene gevels spelen een cruciale rol bij het stimuleren van biodiversiteit in stedelijke omgevingen. Deze verticale tuinen, bedekt met levendige planten, bieden een toevluchtsoord voor diverse soorten insecten, vogels en andere kleine dieren. De begroeiing op groene gevels voorziet insecten van voedselbronnen en schuilplaatsen, wat hun populaties stimuleert. Door het integreren van levende planten op verticale oppervlakken bieden groene gevels een uitnodigende habitat voor diverse flora en fauna. De gevarieerde plantengroei op groene gevels creëert een microkosmos, waardoor verschillende soorten zich kunnen vestigen en bijdragen aan een rijkere stedelijke biodiversiteit.

Mobilane groene gevels tegen verstedelijking

Waarom moet de stedelijke biodiversiteit gestimuleerd worden?

Een gevarieerd ecosysteem is essentieel voor het in stand houden van de natuurlijke balans en het behouden van diversiteit. Diverse studies wijzen op een verlies van 70 tot 80% in de insectenbiomassa in Europa gedurende de afgelopen drie decennia. Dit is uiterst kritiek omdat insecten een essentiële rol vervullen in het functioneren van ecosystemen. Ze zijn verantwoordelijk voor het bestuiven van bloemen, de verspreiding van zaden en dragen bij aan de voortplanting van planten. Aangezien meer dan 70% van de landbouw afhankelijk is van deze processen, zou het verlies van insecten rampzalige gevolgen hebben voor de voedselvoorziening. Bovendien fungeren insecten als voedselbron voor andere dieren, zoals vogels, vissen en amfibieën. Ze spelen tevens een cruciale rol in het opruimen van afval, waardoor hun afname een verontrustend domino-effect kan hebben op diverse aspecten van het ecosysteem.

Hoe maak je biodiversiteit meetbaar?

Groene gevels dragen significant bij aan het bevorderen van biodiversiteit in stedelijke omgevingen. Groene gevels verbeteren niet alleen de leefomstandigheden voor lokale dieren en planten, maar dragen ook bij aan een duurzamere en gezondere stadsomgeving. Hoe weet je zeker dat groene gevels de biodiversiteit bevorderen? Mobilane introduceert in samenwerking met SGS Search de DNA InsectScan.

Hoe werkt deze methode?

De DNA InsectScan maakt gebruik van E-DNA om inzicht te verschaffen in biodiversiteit door middel van insectenidentificatie. Hierdoor kan de bijdrage van groene gevels en daken aan biodiversiteit concreet worden vastgelegd in data. Tijdens het afnemen van de DNA InsectScan wordt de impact van groene gevels op biodiversiteit meetbaar gemaakt door het detecteren en identificeren van insectensoorten. Concreet betekend dit dat deze methode inzichtelijk maakt welke insecten er daadwerkelijk op de groene gevel hebben gezeten aan de hand van e-DNA.

De DNA InsectScan werkt door monsters te nemen van bladeren, takken en bloemen van groene gevels, gevolgd door laboratoriumanalyse. Hierdoor kunnen honderden insecten worden gedetecteerd, wat inzicht biedt in de aanwezigheid en verspreiding van insectensoorten en hun invloed op de algehele biodiversiteit.

Mobilane DNA InsectScan SGS Search

Samenwerking Mobilane X SGS Search

Beide bedrijven benadrukken hun toewijding aan het vergroenen van steden, waarbij het bevorderen van biodiversiteit een cruciaal aspect is van hun missie. “Met deze samenwerking dragen we gezamenlijk bij aan een groene toekomst voor komende generaties,” verklaart Alexander Ilsink, CEO van Mobilane.

Wat levert het op?

De methode maakt het bemonsteren eenvoudig en de verkregen kennis bepaalt het succes van herstelacties ten behoeve van biodiversiteit in stedelijke omgevingen en de impact ervan op de natuur. Het meet in hoeverre groene gevels ecosystemen in de buurt ondersteunen en kan worden gebruikt als onderdeel van ESG-rapportage.

Meer weten over groene gevels?