Sedumdaken: Een duurzame benadering van watermanagement

8 maart 2024

In de strijd tegen klimaatverandering en de toenemende dreiging van water gerelateerde problemen, worden groene sedumdaken steeds vaker erkend als een innovatieve en duurzame oplossing voor watermanagement. Deze duurzame dakbedekking, begroeid met vetplanten en andere droogtetolerante vegetatie, biedt tal van voordelen op het gebied van waterbeheer, milieu en leefbaarheid en zijn een waardevolle investering voor steden en gebouweigenaren.

  1. Waterretentie en vertraging van afvoer

Een van de belangrijkste voordelen van groene sedumdaken is hun vermogen om regenwater op te vangen en vast te houden. In plaats van dat regen direct van het dak afstroomt naar het rioleringssysteem, absorberen groene daken een aanzienlijke hoeveelheid water, wat helpt bij het verminderen van overstromingen en het vertragen van de afvoer naar het riool. Dit is vooral belangrijk in stedelijke gebieden waar verharde oppervlakken de natuurlijke watercyclus verstoren en de kans op wateroverlast vergroten.

  1. Vermindering van stedelijke hitte-eiland effect

Groene sedumdaken dragen ook bij aan het verminderen van het hitte-eilandeffect, een fenomeen waarbij stedelijke gebieden significant warmer worden dan omliggende landelijke gebieden als gevolg van verstedelijking. Door de verdamping van water en de absorptie van warmte door de vegetatie, helpen groene daken de temperatuur van gebouwen en de omgeving te verlagen, waardoor het hitte-eilandeffect wordt verminderd en het comfortniveau in stedelijke gebieden wordt verbeterd.

  1. Verbetering van waterkwaliteit

Naast het verminderen van wateroverlast dragen groene sedumdaken ook bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De vegetatie en de substraat laag fungeren als natuurlijke filters, die verontreinigende stoffen uit regenwater verwijderen en voorkomen dat deze in het riool terechtkomen. Dit resulteert in schoner oppervlaktewater en draagt bij aan het behoud van gezonde ecosystemen in waterwegen.

  1. Bevordering van biodiversiteit en ecologisch Evenwicht

Groene sedumdaken bevorderen de biodiversiteit en dragen bij aan het herstel van het ecologische evenwicht in stedelijke gebieden. Door leefgebieden te bieden voor planten, insecten en vogels, stimuleren groene daken de natuurlijke diversiteit en bevorderen ze het behoud van lokale flora en fauna. Dit draagt bij aan het creëren van veerkrachtige en gezonde stedelijke ecosystemen die essentieel zijn voor een duurzame leefomgeving.

Mobilane MobiRoof ECO Extensief groen dak cassette

Regenwatermanagement met lichtgewicht cassette groendaksysteem

MobiRoof ECO is een lichtgewicht extensief groendaksysteem met een water retentie variërend van 20 liter tot 30 liter per vierkante meter. De cassettes zijn verkrijgbaar met twee typen beplanting: MobiRoof ECO – Sedum is voorzien van 6 – 8 verschillende soorten Sedum. MobiRoof ECO – Sedum & WildFlower is naast sedumbeplanting voorzien van een wilde bloemen mix met een variatie aan bloemen, bloeiende kruiden en siergrassen (20 – 24 soorten).

Beide hebben standaard een waterbergingscapaciteit van 20 liter per vierkante meter. Door een optionele retentielaag eraan toe te voegen kan de capaciteit vergroot worden tot totaal 30 liter per vierkante meter.

Mobilane waterretentie groen dak visualisatie

Wetgeving groen dak 

Het is belangrijk op te merken dat wetgeving kan veranderen en dat specifieke regels en voorschriften afhangen van factoren zoals lokale bestemmingsplannen en bouwverordeningen. Voor nauwkeurige en up-to-date informatie is het raadzaam om contact op te nemen met lokale autoriteiten of professionele adviseurs op het gebied van bouw- en milieuregelgeving.

    1. In Nederland wordt de wetgeving met betrekking tot groene daken vaak beheerd op gemeentelijk niveau. Bestemmingsplannen en lokale bouwverordeningen kunnen specifieke eisen bevatten met betrekking tot groene daken. Bekijk hier een overzicht met subsidie per gemeente.
    2. Er zijn stimuleringsmaatregelen, subsidies en groene regelgeving die de aanleg van groene daken in Nederland aanmoedigen, maar deze kunnen per gemeente verschillen.
    3. Mobilane is partner van de VBB – Vereniging Bouwwerk begroeners. Dit is de branchevereniging voor bouwwerkbegroeners, specialisten in dakbegroening, groengevels, multifunctionele daken en binnen begroening. Op de website van de VBB is meer informatie te vinden over de eisen waar de constructie of je groen dak aan moet voldoen.